Rozhovor na téma mužská inkontinence moči a stolice

 

1. Spíše se hovoří o inkontinenci žen, trápí však i muže, stydí se ji přiznat a léčbu odkládají, čím myslíte, že je tento přístup mužů ovlivněn ?

Podílí se na tom několik faktorů. Mezi nejdůležitějšími bych zmínil skutečnost, že o ženské inkontinenci se na veřejnosti mluví již dlouho, a proto toto téma již pro velké množství žen není tabu a jsou schopny a ochotny o něm hovořit a svěřit se. Muži mají obecně větší ego než ženy, a proto je pro ně obtížnější hovořit o jakémkoli neúspěchu nebo osobních problémech v životě.

 

2. Jaká věková skupina mužů je nejvíce ohrožena ?

S věkem výskyt inkontinence u mužů stoupá, k největší akceleraci dochází během 6. a 7. dekády života.

 

3. Jaké jsou příčiny vzniku inkontinence moči u mužů ?

Inkontinenci podle příčiny dělíme do dvou základních typů: urgentní inkontinence a stresová inkontinence. Příčinou urgentní inkontinence je hyperaktivita močového měchýře (dnes tuto situaci nazýváme syndrom hyperaktivního močového měchýře). Naproti tomu příčinou stresové inkontinence je porucha funkce svěrače močové trubice. Zatímco u žen se častěji vyskytuje stresová inkontinence, u mužů je častější výskyt urgentní inkontinence. Je to dáno tím, že výskyt urgentní inkontinence (hyperaktivního močového měchýře) stoupá s věkem více než u žen, což je zčásti způsobeno výskytem onemocnění prostaty. Stresová inkontinence u mužů se vyskytuje téměř pouze po operaci prostaty provedených z důvodu výskytu rakoviny prostaty a u některých závažnějších neurologických chorob.

 

4. Inkontinence x poruchy v sexuální oblasti, souvisí spolu ?

Samozřejmě. Tato souvislost se uskutečňuje primárně v oblasti psychiky, kdy únik moči a okolnosti s ním spojené, ke kterým dochází především během pohlavního styku nebo v časových obdobích před a po něm, významně negativně ovlivňují psychiku pacienta. Sekundárně se na tomto základě mohou rozvinout i organická postižení ovlivňující sexuální funkce.

 

5. Bojí se muži vyšetření a jaké jsou vyšetřovací metody ?

Muži se vyšetření úniku moči velmi často bojí, přitom všechna základní vyšetření jsou neivazivní – to znamená, že oproti jiným běžným vyšetřením (například u praktického lékaře) nepůsobí žádný větší fyzický ani psychický diskomfort. Pouze u složitých případů je nutné provádět komplexnější vyšetření, při kterých se zavádí cévka nebo endoskop.

 

6. Jaké jsou metody léčby ?

Metody léčby u mužů a u žen se zásadně neliší. Urgentní inkontinence zpravidla velmi dobře reaguje na léčbu medikamenty: Máme štěstí, že je jich na našem trhu k dispozici celá řada a každý je trochu jiný, a proto lze pro většinu pacientů nalézt ten vhodný, takříkajíc „na míru ušitý“. U těch výjimečných případů, které na tuto léčbu nereagují, lze užit velmi moderní a minimálně zatěžující léčbu botulinumtoxinem.

Stresová inkontinence mírného stupně se léčí většinou posilováním svalů pánevního dna a svěrače močové trubice pomocí speciální fyzioterapie nebo jejich stimulací pomocí magnetoterapie nebo elektrických proudů. Závažnější formy stresové inkontinence je nutné operovat pomocí páskových metod nebo umělého svěrače uretry.

 

7. U žen se doporučuje, při inkontinenci moči, gymnastika pánevního dna, mohou muži také ovlivnit cíleným cvičením únik moči ?

Jak již bylo zmíněno, gymnastika či trénink svalů pánevního dna a svěrače močové trubice mohou  u mužů, stejně jako u žen, významně zlepšit či vyléčit stresovou inkontinenci. Existuje řada příruček a doporučení jak tyto cviky individuálně  provádět, jistě jsou k dostání u všech urologů, kteří se touto problematikou zabývají. Kromě toho existují speciální kurzy fyzioterapie na tuto problematiku u školených odborníků, kteří pacienty naučí cvičit přesně tak jak se má. Většina pacientů totiž není na základě individuální autoedukace schopna provádět předepsané cviky tak, jak je potřeba a jejich účinnost je pak výrazně menší.

 

8.  Existují pro muže diskrétní inkontinentní pomůcky ?

To je dnes naprostou samozřejmostí. Na trhu existuje celé škála absorpčních a inkontinenčních pomůcek a materiálů, která je schopna upokojit všechny pacienty, a to jak stran  dostatečné savosti, tak i intimity. Výběr je možné provést v lékárnách a prodejných zdravotnických prostředků, nebo opět v ordinacích specialistů na inkontinenci z řad urologů. Významnou část ceny těchto prostředků dnes naštěstí hradí zdravotní pojišťovny. Inkontinence je totiž především významných zdravotním problémem, nikoliv jen sociálním jak je občas toto téma bagatelizováno.

 

9. Poradíte mužům, jak určit kdy jde o inkontinenci, kdy navštívit lékaře ?

To skutečně není složité, myslím si, že většina mužů to ví nebo tuší, jen se k tomu z různých důvodů zatím neodhodlala.
Tedy: jakmile se únik moči vyskytne (zejména větší množství a opakovaně), není vhodné váhat a je třeba vyhledat odbornou radu.