MUDr., praktický lékař, předseda Sdružení praktických lékařů ČR, a to od jeho založení v roce 1990, člen Společnosti všeobecného lékařství ČLS J.E. Purkyně.
MUDr. V roce 1980 ukončil studium na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Po promoci pracoval v Nemocnici s poliklinikou v Berouně. Od roku 1984 do roku 1990 působil jako praktický lékař v OÚNZ v Praze 10, kde se stal v letech 1991 až 1993 ředitelem. Od roku 1993 provozuje soukromou ordinaci praktického lékaře. Je předsedou Sdružení praktických lékařů ČR, a to od jeho založení v roce 1990. Dále je členem Společnosti všeobecného lékařství ČLS J.E. Purkyně.
Afiliace
předseda Sdružení praktických lékařů
Předseda Sdružení praktických lékařů ČR
předseda Sdružení všeobecného lékařství IPVZ Praha a 2. LF UK v Praze
předseda SPL ČR
Sdružení praktických lékařů
Sdružení praktických lékařů ČR
SPL ČR
SPL ČR, Praha
SPL ČR, VPL Praha