Narozena 29. 8. 1953 v Praze. Prof. MUDr., CSc., geriatrička, od roku 2001 přednostka Kliniky geriatrie 1. LF UK v Praze. Ukončila studium na Fakultě všeobecného lékařství UK v roce 1977. Od roku 1982 pracuje na Subkatedře gerontologie a geriatrie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v Praze, od roku 1997 zastává funkci vedoucí katedry. V roce 1981 obhájila kandidátskou dizertační práci v oboru genetika, později získala specializaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství a geriatrie. Publikace v oboru.