Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze od roku 2009, proděkan 1. LF UK pro klinickou pedagogiku v letech 1999-2020, byl předsedou České urologické společnosti ČLS J.E.P. v letech 1993-2008 a členem jejího Výboru do roku 2018. Byl lektorem Evropské školy urologie (ESU) od roku 1996, spoluorganizátorem a lektorem prvních ročníků edukačních aktivit EUREP (European Urology Residents Educational Programme), v letech 2006-2008 prezidentem European Board of Urology (EBU) a v letech 2004 – 2012 členem EAU Guidelines Office Boardu.

Od roku 1982 je členem ICS (International Continence Society) a v roce 1994 byl vědeckým sekretářem konference ICS. V roce 2000 spoluzakládal Incoforum v ČR. Má tři děti s jednou manželkou a 7 vnoučat