Vzdělání

2010: Obhajoba habilitační práce Dysfunkce dolních cest močových, jmenování docentem
2004-2007: Postgraduální studium na Jesseniově lékařské fakultě UK Martin, obhajoba dizertační práce na téma – Využití botulinumtoxinu v terapii neurogenních dysfunkcí dolních cest močových.
2000: II. atestace v oboru urologie
1995: I. atestace v oboru urologie
1992: Promoce na Lékařské fakultě Univerzity Palackého Olomouc

Profesní organizace

Česká urologická společnost (ČUS) – člen
Sekce urodynamiky a neurourologie ČUS – sekretář
Česká urogynekologická společnost (ČUGS) – člen
Paraplegiologické fórum – člen
Evropská urologická společnost (EAU) – člen
Mezinárodní společnost pro kontinenci (ICS) – člen
Evropská urogynekologická asociace (EUGA) – člen

Profesní historie

2006: Primář Urologického oddělení FN Ostrava
2003: Zástupce primáře Urologického oddělení FNsP Ostrava
1992-dosud: Urologické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba

Oblasti zájmu

Dysfunkce dolních cest močových
Inkontinence moči
Ženská urologie
Neuro-urologie

Stáže a stipendia

2002: stipendium Evropské urologické asociace – roční pobyt Neurourologická jednotka Universitätskliniken Insbruck – Rakousko
2001: studijní pobyt School of Biomedical medicine Leeds – Velká Británie
1999: studijní pobyt Neurourologická jednotka Universitätskliniken Innsbruck – Rakousko
1998: tříměsíční stipendium Německé urologické společnosti – Urologická klinika Wismar – SRN