Akce, články a rozhovory

Akce

Světový Týden kontinence 2024

Také patříte mezi ty, kterým se ta nepříjemná záležitost stala? V České republice trápí nechtěný únik moči (inkontinence) přibližně 7 – 10 % lidí. A to bez rozdílu pohlaví! Pro většinu z nich to představuje veliké tabu. Možná jste jen ošetřovatelé svých blízkých, kteří tím problémem trpí. Seznámení s problémem může výrazně přispět ke zlepšení

Odborné články

Jak zvládnout únik moči ve vyšším věku

  Stárnutí se nevyhýbá ani našemu močovému ústrojí. Močový měchýř snižuje svou kapacitu, méně funguje i řízení močení naším nervovým systémem, svěrač je hůře podporován vazivem a svaly pánevního dna. U mužů zbytňuje prostata a to může zhoršit vyprazdňování moči. Vše způsobuje, že únik moči ve vyšším věku bývá častější a postihuje podle populačních šetření

Rozhovory

Rozhovor s Prof. MUDr. Romanem Zachovalem , PhD, MBA:

Rozhovor na téma mužská inkontinence moči a stolice   1. Spíše se hovoří o inkontinenci žen, trápí však i muže, stydí se ji přiznat a léčbu odkládají, čím myslíte, že je tento přístup mužů ovlivněn ? Podílí se na tom několik faktorů. Mezi nejdůležitějšími bych zmínil skutečnost, že o ženské inkontinenci se na veřejnosti mluví

Odborné články

Stresová inkontinence u mužů

Mužská stresová inkontinence se často objevuje po radikální operaci prostaty. S nárůstem počtu operací pro karcinom prostaty přibývá pacientů s močovou inkontinencí. Příčinami inkontinence jsou i operace pro benigní hyperplazii prostaty, operace v malé pánvi, neurologické vlivy nebo jiné. Stresová inkontinence vzniká v důsledku porušení svěrače uretry či dalších struktur podílejících se na kontinenci. K nežádoucímu úniku moči dochází při

Odborné články

Spolupráce fyzioterapeutů s urogynekology je nezbytná

  Společnost Incoforum hledala pomocí průzkumu odpověď na otázku, jakou terapii by si lidé vybrali, pokud by trpěli močovou inkontinencí. Jen asi 20 % dotázaných si myslelo, že by jim v léčbě mohla pomoci fyzioterapie. Proč tomu tak je? Proč si čtyři pětiny lidí myslí, že efekt fyzioterapie je u této diagnózy jen minimální? V současné

Akce

Světový Týden kontinence 2022

V České republice trápí nechtěný únik moči (inkontinence) přibližně 7 – 10 % lidí. Pro většinu z nich to představuje veliké tabu. Seznámení s problémem může výrazně přispět ke zlepšení jejich kvality života. Proto spolek Incoforum z.s. pořádá už 10. Týden kontinence. Bohužel, inkontinence patří k trápení, o kterém se však pacienti stydí mluvit. I

Odborné články

Inkontinence moči u mužů

Inkontinence moči je stav jakéhokoliv nedobrovolného úniku moči. V zájmu sjednocení diagnostiky a léčby inkontinence se v současné době doporučuje klasifikace ICS (International Continence Society), která rozlišuje 4 typy inkontinence: urgentní, reflexní, stresovou a paradoxní. Urgentní inkontinence označuje únik moči spojený s naléhavým nucením na močení. Reflexní inkontinence je důsledkem hyperreflexie močového měchýře, která je

Akce

Týden kontinence 2021

V České republice trápí nechtěný únik moči (inkontinence) přibližně 7 – 10 % lidí. Pro většinu z nich to představuje veliké tabu. Seznámení s problémem může výrazně přispět ke zlepšení jejich kvality života. Proto spolek Incoforum z.s. pořádá již 9. Týden kontinence. Bohužel, inkontinence patří k trápení, o kterém se však pacienti stydí mluvit. I

Rozhovory

Inkontinence moči netrápí pouze ženy

Spíše se hovoří o inkontinenci žen, trápí však i muže, stydí se ji přiznat a léčbu odkládají…Podílí se na tom několik faktorů. Mezi nejdůležitějšími je zapotřebí zmínit skutečnost, že o ženské inkontinenci se na veřejnosti mluví dlouho, a proto toto téma již pro velké množství žen není tabu a jsou schopny a ochotny o něm

Rozhovory

MUDr. Lukáš Horčička v pořadu ČT Mistři medicíny

Jak vypadá život lékařek a lékařů, když svléknou bílý plášť? A jak funguje vztah „doktor a pacient“? Nový cyklus České televize představí přední odborníky nejen v jejich pracovním prostředí. MUDr. Lukáš Horčička se dlouhodobě zabývá léčbou inkontinence, která je vysoce citlivým a tabuizovaným tématem. MUDr. Lukáš Horčička se dlouhodobě zabývá a úspěšně léčí inkontinenci. Jedná

Akce

Od 5.11. probíhá týden kontinence

V České republice trápí nechtěný únik moči (inkontinence) přibližně 7 – 10 % lidí. Pro většinu z nich to představuje veliké tabu. Seznámení s problémem může výrazně přispět ke zlepšení jejich kvality života. Proto spolek Incoforum z.s. pořádá již 8. Týden kontinence. Bohužel, inkontinence patří k trápení, o kterém se však pacientky stydí mluvit. I

Odborné články

Posílení pánevního dna

Svaly pánevního dna patří mezi základní svalové skupiny lidského těla. Zabraňují potížím s únikem moči, podporují funkci vnitřních orgánů a napomáhají správnému držení těla a vzhledu břicha. Abychom měli správně postavenou páteř, musíme mít ve správné poloze pánev. Tu udržíme ve správné poloze právě posílením okolních svalů a pánevního dna, které si můžeme přirovnat k

Rozhovory

O inkontinenci s MUDr. Horčičkou

Pane doktore, když prudce zakašlu a při tom mi samovolně unikne trochu moči, jedná se o inkontinenci? Stejně tak při prudkém smíchu? Za inkontinenci považujeme každý samovolný únik i malého množství moči, to je její definice. Tedy ano, při úniku moči zakašláním, smíchem nebo jakoukoli jinou činností můžeme hovořit o inkontinenci. Proč je v mnoha případech

Odborné články

Typy inkontinence

Stresová inkontinence je nejčastější a projevuje se únikem zpravidla malého množství moči při fyzických aktivitách spojených s náhlým zvýšením nitrobřišního tlaku (při kašli, kýchnutí, smíchu, běhu, skákání, zvedání břemen). Stresová inkontinence vzniká následkem zvýšené pohyblivosti hrdla měchýře a močové trubice nebo v důsledku nedostatečnosti vnitřního svěrače močové trubice. Tato forma inkontinence postihuje jak mladší ženy,

Odborné články

Stresová inkontinence

Je nejčastější a projevuje se únikem zpravidla malého množství moči při fyzických aktivitách spojených s náhlým zvýšením nitrobřišního tlaku (při kašli, kýchnutí, smíchu, běhu, skákání, zvedání břemen). Stresová inkontinence vzniká následkem zvýšené pohyblivosti hrdla měchýře a močové trubice nebo v důsledku nedostatečnosti vnitřního svěrače močové trubice. Tato forma inkontinence postihuje jak mladší ženy, zpravidla po

Odborné články

Hyperaktivní močový měchýř

Hyperaktivní močový měchýř ( overactive bladder – OAB ) je druhým nejčastějším problémem s močením u žen a projevuje se náhlým neovladatelným nucením na močení  a někdy s únikem většího množství moči. V případě úniku moči hovoříme  o urgentní inkontinenci. Postižené ženy trpí častým denním i nočním močením a urgencemi ( náhlé nucení na močení

infoforum

Mezioborové sdružení představitelů oborů, zabývajících se problematikou inkontinence moče.Jsou zde zastoupeni reprezentanti urologie, urogynekologie, geriatrie, neurologie, všeobecného lékařství a fyzioterapie.

Kontakty

Incoforum z.s.
Národní 961/25, Staré Město
110 00 Praha
IČO: 01662635
Email: info@incoforum.cz

© 2020 INCOFORUM, z.s. created by d-sign