Stárnutí se nevyhýbá ani našemu močovému ústrojí. Močový měchýř snižuje svou kapacitu, méně funguje i řízení močení naším nervovým systémem, svěrač je hůře podporován vazivem a svaly pánevního dna. U mužů zbytňuje prostata a to může zhoršit vyprazdňování moči. Vše způsobuje, že únik moči ve vyšším věku bývá častější a postihuje podle populačních šetření 15-30 % seniorů.

Důležité však je, že zbývající tři čtvrtiny starších osob inkontinencí netrpí. Pomočování tak není normálním projevem ani doprovodem stáří. Pokud se ale únik moči objeví, neoddalujte návštěvu lékařepraktického lékaře, či urologa nebo urogynekologa. Ten na základě vyšetření stanoví charakter a typ inkontinence, její příčinu a navrhne možnou léčbu.

Mnoho mohou starší pacienti s inkontinencí udělat sami. Jde o vhodné rozložení pití tekutin během dne a vyvarovat se nárazového pití větších objemů tekutin. Stejně nevhodné je i omezování tekutin s představou, že se omezí tvorba moči a k úniku moči nedojde. Nedostatečný pitný režim hrozí dehydratací organismu, k níž je starší organismus náchylnější. Může dojít k poklesu krevního tlaku, závratím a slabosti i sníženému prokrvení důležitých orgánů. Snížené množství moči také přispívá ke vzniku infekcí močových cest. Močová infekce spojená se zánětem dráždí močové cesty a měchýř a způsobuje časté někdy i bolestivé močení doprovázené únikem moči. Ohroženi jsou zejména diabetici. Proto je třeba dbát na přiměřenou hygienu intimních partií.

V případě úniku moči je vhodné si několik dní zapisovat všechna močení během dne, kdy a za jakých situací k úniku moči došlo a odhadnout, jak velké množství moči uniklo. Tyto údaje pomohou lékaři při stanovení diagnózy.  U starších žen bývá častěji únik moči spojený s poklesem pohlavních hormonů po přechodu a oslabením pánevního dna. V těchto případech mohou pomoci malá množství hormonů aplikovaná do pochvy a také speciální cviky na posílení pánevního dna. Je ale třeba cvičit pravidelně denně (návody na cvičení najdete na stránkách Incoforum.cz). U inkontinence spojené s častým a nepřiměřeně silným nucením na moč pomáhají léky, které tlumí dráždivost močového měchýře a snižují silné nucení i počet inkontinentních epizod.

Velkou pomocí pro pacienty jsou moderní savé pomůcky pro inkontinentní. Pomůcky jsou plně přizpůsobeny jak množství unikající moči, tak aktivitě pacienta. Mohou tak zlepšit kvalitu života i v případě nemožnosti léčit příčiny inkontinence.

 

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
přednostka, Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN