Otestujte si své znalosti a získejte brožuru s cviky

Zkuste jednoduchý kvíz

Vyplnit kvíz
Akce

Světový Týden kontinence 2022

V České republice trápí nechtěný únik moči (inkontinence) přibližně 7 – 10 % lidí. Pro většinu z nich to představuje veliké tabu. Seznámení s problémem může výrazně přispět ke zlepšení jejich kvality života. Proto spolek Incoforum z.s. pořádá už 10. Týden kontinence. Bohužel, inkontinence patří k trápení, o kterém se však pacienti stydí mluvit. I

Zjistit více
Odborné články

Spolupráce fyzioterapeutů s urogynekology je nezbytná

  Společnost Incoforum hledala pomocí průzkumu odpověď na otázku, jakou terapii by si lidé vybrali, pokud by trpěli močovou inkontinencí. Jen asi 20 % dotázaných si myslelo, že by jim v léčbě mohla pomoci fyzioterapie. Proč tomu tak je? Proč si čtyři pětiny lidí myslí, že efekt fyzioterapie je u této diagnózy jen minimální? V současné

Zjistit více
Rozhovory

Rozhovor s Prof. MUDr. Romanem Zachovalem , PhD, MBA:

Rozhovor na téma mužská inkontinence moči a stolice   1. Spíše se hovoří o inkontinenci žen, trápí však i muže, stydí se ji přiznat a léčbu odkládají, čím myslíte, že je tento přístup mužů ovlivněn ? Podílí se na tom několik faktorů. Mezi nejdůležitějšími bych zmínil skutečnost, že o ženské inkontinenci se na veřejnosti mluví

Zjistit více

Nebojte se zeptat

Naprostá diskrétnost a anonymita Do poradny
V kostce

O inkontinenci

Přičina

Kde je příčina

Ve většině případů je důvodem porucha „uzávěrového aparátu močového měchýře“, zevního svěrače, ochabnutí svalů pánevního dna i močové trubice. Obtíže jsou spojené s porodem, dalšími onemocněními nebo věkem.

Příznaky

Příznaky

Inkontinence je stav, kdy dochází k nechtěnému, samovolnému úniku moči z těla. Nejčastější příznaky inkontinence jsou například náhlé nucení k močení, časté močení – více jak 8x za den, samovolné noční močení apod.

Pomůcky

Pomůcky

Pomáhají, ale nejsou léčbou. Jedná se např. o vložky, pleny, kalhotky a podložky. Dále v léčbě používané pesary, které upravují porušené anatomické poměry. Vaginální kužely k posilování svalstva pánevního dna atd.

Řešení

Řešení

Fyzioterapie – gymnastika svalů pánevního dna. Elektrostimulační léčba – pomocí umístěné sondy. Medikamentózní léčba – léky. Pesaroterapie – vaginální pesary. Operační léčba – rychlá rekonvalescence

Více info
Seznamte se...

Naši odborníci

Členové Incofora se vyjadřují k aktuálním problémům péče o inkontinentní pacienty většinou formou prohlášení, či konzultační činností v rámci poradních orgánů ministerstva či plátců.

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc Prezidentka spolku Incoforum z.s. a přednostka Kliniky geriatrie 1. LF UK v Praze

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc

MUDr. Lukáš Horčička Předseda Správní rady spolku, ředitel a vedoucí lékař nestátního zdravotnického zařízení GONA

MUDr. Lukáš Horčička

Prof. MUDr. Roman Zachoval, PhD, MBA Člen správní rady spolku a přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Prof. MUDr. Roman Zachoval, PhD, MBA

Další
Otestujte se..

Co všechno víte o inkontinenci a její léčbě?

Naši partneři

Essity
Hartmann
Astellas
Musím často
Urogynekologická společnost
ČUS
infoforum

Mezioborové sdružení představitelů oborů, zabývajících se problematikou inkontinence moče.Jsou zde zastoupeni reprezentanti urologie, urogynekologie, geriatrie, neurologie, všeobecného lékařství a fyzioterapie.

Kontakty

Incoforum z.s.
Národní 961/25, Staré Město
110 00 Praha
IČO: 01662635
Email: info@incoforum.cz

© 2020 INCOFORUM, z.s. created by d-sign