Otestujte si své znalosti a získejte brožuru s cviky

Zkuste jednoduchý kvíz

Vyplnit kvíz
Rozhovory

MUDr. Lukáš Horčička v pořadu ČT Mistři medicíny

Jak vypadá život lékařek a lékařů, když svléknou bílý plášť? A jak funguje vztah „doktor a pacient“? Nový cyklus České televize představí přední odborníky nejen v jejich pracovním prostředí. MUDr. Lukáš Horčička se dlouhodobě zabývá léčbou inkontinence, která je vysoce citlivým a tabuizovaným tématem. MUDr. Lukáš Horčička se dlouhodobě zabývá a úspěšně léčí inkontinenci. Jedná

Zjistit více
Akce

Od 5.11. probíhá týden kontinence

V České republice trápí nechtěný únik moči (inkontinence) přibližně 7 – 10 % lidí. Pro většinu z nich to představuje veliké tabu. Seznámení s problémem může výrazně přispět ke zlepšení jejich kvality života. Proto spolek Incoforum z.s. pořádá již 8. Týden kontinence. Bohužel, inkontinence patří k trápení, o kterém se však pacientky stydí mluvit. I

Zjistit více
Odborné články

Posílení pánevního dna

Svaly pánevního dna patří mezi základní svalové skupiny lidského těla. Zabraňují potížím s únikem moči, podporují funkci vnitřních orgánů a napomáhají správnému držení těla a vzhledu břicha. Abychom měli správně postavenou páteř, musíme mít ve správné poloze pánev. Tu udržíme ve správné poloze právě posílením okolních svalů a pánevního dna, které si můžeme přirovnat k

Zjistit více

Nebojte se zeptat

Naprostá diskrétnost a anonymita Do poradny
V kostce

O inkontinenci

Přičina

Kde je příčina

Ve většině případů je důvodem porucha „uzávěrového aparátu močového měchýře“, zevního svěrače, ochabnutí svalů pánevního dna i močové trubice. Obtíže jsou spojené s porodem, dalšími onemocněními nebo věkem.

Příznaky

Příznaky

Inkontinence je stav, kdy dochází k nechtěnému, samovolnému úniku moči z těla. Nejčastější příznaky inkontinence jsou například náhlé nucení k močení, časté močení – více jak 8x za den, samovolné noční močení apod.

Pomůcky

Pomůcky

Pomáhají, ale nejsou léčbou. Jedná se např. o vložky, pleny, kalhotky a podložky. Dále v léčbě používané pesary, které upravují porušené anatomické poměry. Vaginální kužely k posilování svalstva pánevního dna atd.

Řešení

Řešení

Fyzioterapie – gymnastika svalů pánevního dna. Elektrostimulační léčba – pomocí umístěné sondy. Medikamentózní léčba – léky. Pesaroterapie – vaginální pesary. Operační léčba – rychlá rekonvalescence

Více info
Seznamte se...

Naši odborníci

Členové Incofora se vyjadřují k aktuálním problémům péče o inkontinentní pacienty většinou formou prohlášení, či konzultační činností v rámci poradních orgánů ministerstva či plátců.

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc Prezidentka spolku Incoforum z.s. a přednostka Kliniky geriatrie 1. LF UK v Praze

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc

MUDr. Lukáš Horčička Předseda Správní rady spolku, ředitel a vedoucí lékař nestátního zdravotnického zařízení GONA

MUDr. Lukáš Horčička

Prof. MUDr. Roman Zachoval, PhD, MBA Člen správní rady spolku a přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Prof. MUDr. Roman Zachoval, PhD, MBA

Další
Otestujte se..

Co všechno víte o inkontinenci a její léčbě?

Naši partneři

Essity
Hartmann
Astellas
Musím často
Urogynekologická společnost
ČUS
infoforum

Mezioborové sdružení představitelů oborů, zabývajících se problematikou inkontinence moče.Jsou zde zastoupeni reprezentanti urologie, urogynekologie, geriatrie, neurologie, všeobecného lékařství a fyzioterapie.

Kontakty

Incoforum z.s.
Národní 961/25, Staré Město
110 00 Praha
IČO: 01662635
Email: info@incoforum.cz

© 2020 INCOFORUM, z.s. created by d-sign