Narozen 16.3.1954. Doc. MUDr., CSc. Gynekolog, porodník. V roce 1979 ukončil studia na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Do roku 1987 pracoval jako sekundární lékař a posléze jako odborný asistent na II. gynekologicko-porodnické klinice FVL UK v Praze. V roce 1988 obhájil kandidátskou práci a v roce 1994 byl jmenován docentem. V letech 1988-89 a 1992-94 působil na Univerzitní ženské klinice v Bernu ve Švýcarsku. V současné době vede gynekologicko-porodnické pracoviště a Perinatologické centrum v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. Věnuje se také postgraduálnímu vzdělávání lékařů, řídí Katedru gynekologie a porodnictví IPVZ. Je předsedou Urogynekologické sekce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS J.E. Purkyně.