Narozen v roce 1963.

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity JEP – nyní Masarykova univerzita, studia končil v roce 1987. Atestoval v oboru gynekologie a porodnictví v roce 1990 a 1993
a odbornou způsobilost v oboru urogynekologie získal v roce 2007.

Od roku 1987 až dosud působí ve FN Motol na gynekologicko – porodnickém klinice. V roce 1995 založil Nestátní zdravotnické zařízení GONA s.r.o., ambulantní gynekologické, urogynekologické a sexuologické pracoviště, ve kterém je ve funkci vedoucího lékaře. V téže funkci působí i v Gynvet Prague s.r.o, – nestátní gynekologické ambulanci.

Od roku 2006 je předsedou Urogynekologické společnosti a Sekce urogynekologie ČGPS. Je předsedou Rady spolku Incoforum z.s., zabývajícího se osvětou v oboru inkontinence.

Věnuje se publikacím v oboru urogynekologie, přednáší na toto téma. V roce 2015 a 2017 s kolektivem autorů vydal knihu Inkontinence moči v každodenní praxi.
Je spoluautorem Doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu ženské močové inkontinence pro praktické lékaře.

Zábavou jsou mu sport, malování a vnoučata.