Absolvent 1. LF UK v Praze, v postgraduálním vzdělávacím programu pokračoval na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol pod vedením doc. Kawaciuka a 3. LF UK a FN Královské Vinohrady pod vedením doc. Urbana jako zástupce pro pedagogickou činnost. V urologii se od počátku specializuje na funkční urologii a onkourologii. Doktorandskou práci obhájil na téma urologických funkčních poruch u pacientů s roztroušenou sklerózou, habilitační práci na téma causae mortis v urologii a jmenovací řízení na téma chirurgické řešení mužské stresové inkontinence pod vedením prof. Hanuše na 1. LF UK. Graduoval rovněž na CMC Graduate School of Business.

Od roku 2019 je předsedou České urologické společnosti ČLS JEP, od roku 2004 předsedou Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii ČUS  a je členem řady národních i mezinárodních odborných společností, v letech 2010-2016 byl členem Urodynamic Committee International Continence Society. Sám nebo v kolektivu autorů obdržel řadu cen za publikační či prezentační aktivity v rámci České republiky či na mezinárodních fórech.

S manželkou vychovávají dvě děti, mezi jeho koníčky patří sport a hudba.