INKONTINENCE
VÁS NEMUSÍ TRÁPIT!
Pokud odhalíte její příčinu
a začnete se léčit.

INCOFORUM

Nedobrovolný únik moči je velmi nepříjemný a hlavně intimní problém, se kterým se jak ženy tak i muži ostýchají svěřit svým blízkým a dokonce i lékaři. Mezi důvody nevyhledání lékařské pomoci patří kromě studu např. názor, že jde o běžný jev v procesu stárnutí nebo normální ženské záležitosti, nedostatek informací o možnostech léčení atd.

Incoforum vám nabízí

 • Základní otázky a odpovědi o inkontinenci
 • Pomoc při hledání odborné pomoci Informace o možných postupech léčby
 • Rady k péče o inkontinentní pacienty
 • Souhrn dostupných inkontinentních pomůcek
 • Lékařský slovník pro inkontinentní pacienty
 • Aktuální přehled pořádaných přednášek a akcí

Co je to inkontinence ?

Inkontinence je stav, kdy dochází k nechtěnému, samovolnému úniku moči.Jedná se o zdravotní i společenský problém, který výrazně ovlivňuje kvalitu života v oblasti hygienické, sociální a ekonomické.Nedobrovolný únik moči v dospělosti je velmi nepříjemný. Neschopnost ovládat základní tělesné funkce je pak, pro většinu žen, ponižující a vede k utajování těchto potíží.Strádající ženy se vzdávají mnohého ze svého běžného života a dochází tak ke zřejmému poškození jejich sociálních vazeb (kamarádi, přátelé), partnerských a sexuálních vztahů, profesního zařazení a celkové spokojenosti. Také starost o domácnost, odpočinek a zájmové aktivity jsou částečně ovlivněny.

Druhy močové inkontinence

Stresová inkontinence – zátěžová

Jde o nejrozšířenější typ inkontinence a lze říci, že se s touto formou setká ve svém životě až 40% žen a to bez závislosti na věku. Projevuje se únikem moči z nedostatečně uzavřené močové trubice při zvýšení nitrobřišního tlaku. Nitrobřišní tlak se v odborné terminologii nazývá stres, odtud tedy název stresová inkontinence.

Faktory podílející se na vzniku stresové inkontinence žen:

 • oslabení - pokles pánevního dna
 • nadměrná fyzická námaha
  (zvedání těžkých předmětů,  nevhodné pracovní zařazení)
 • porody – průběh, četnost, velikost plodu
 • infekce močových cest
 • vrozená dispozice
 • nedostek ženských hormonů (estrogenů) v menopauze
 • nevhodné návyky v pitném, ale i vyměšovacím režimu
 • chronický kašel např. u astmatu nebo kuřáků
 • přidružená omenocnění, event.operace v pánvi
 • obezita a mnoho dalších

Smíšená inkontinence

Kombinace obou předchozích

Urgentní inkontinence – nutkavá

V souvislosti s tímto druhem inkontinence hovoříme o tzv. hyperaktivním močovém měchýři a jde o neodkladné nucení k močení. Močový měchýř se vyprazdňuje i při nižším stupni naplnění a setkáváme se s ní až u 30% žen, většinou ve vyšším věku. Tato inkontinence je zpravidla spojena s odtokem většího množství moči následkem křečovitých stahů svalstva močového měchýře. Urgencí nazýváme náhlou pobídku, nucení, odtud tedy název urgentní inkontinence.

Příznaky:

 • náhlé nucení k močení
 • časté močení – více jak 8 x za den
 • noční močení

Inkontinence z přetékání

K tomuto typu inkontinence dochází při poruše odtoku moči většinou pro překážku v dolních močových cestách, nebo při některých neurologických onemocněních.

Základní diagnostika močové inkontinence

Fyzikální vyšetření

 • Běžné klinické vyšetření – celkový stav, pohyblivost, zručnost, orientačně paměť a kognitivní funkce
 • Vyšetření břicha a zevního genitálu
 • Urodynamické vyšetření – určení anatomických či fyziologických změn v močovém systému
 • Orientačně neurologické vyšetření
 • Přítomnost kožní komplikace – dermatitida, mykóza apod
 • Psychosociální komplikace – úzkost, nespavost, sociální izolace

 

Dotazníky a mikční deníky

 • Dotazníky velmi jednoduchou formou provedou pacientku otázkami k poruchám udržení moči a pomohou ošetřujícímu lékaři v diagnostice
 • Mikční deníky (mikce = močení), jedná se o deník vedený po dobu 48 hodin. Zaznamenává se frekvence úniku moči, frekvence urgencí (nutkání k močení), množství použití absorpčních pomůcek.

Laboratorní vyšetření moči

 • Chemické a kultivační vyšetření moči
 • Chemické a kultivační vyšetření močového sedimentu
 • Biochemické vyšetření
 • Ultrazvukové vyšetření

Rozšířená diagnostika

Speciální testy

 • Stres test – po naplnění močového měchýře sterilní tekutinou vyzveme pacientku ve stoje k zakašlání
 • Test vážení vložek – jednohodinová varianta vážení vložek před a po běžných aktivitách a vypití 0,5 l tekutiny

Léčba močové inkontinence

Stresová inkontinence – zátěžová

 • Fyzioterapie – gymnastika svalů pánevního dna
 • Elektrostimulační léčba – pomocí vaginálně nebo rektálně (do konečníku) umístěné sondy
 • Medikamentózní léčba – léky
 • Pesaroterapie – vaginální pesary, jde o gumový, umělohmotný kroužek
 • Operační léčba – páskové metody, krátkodobý pobyt v nemocnici, rychlá rekonvalescence

Smíšená inkontinence

 • Kombinace obou předchozích

Urgentní inkontinence – nutkavá

 • Medikamentózní léčba – léky
 • Lokální estrogení léčba – hormonální léčba v podobě mastí, čípků a tablet

Absorpční pomůcky

Jedná se o vložky, vložkové pleny, plenkové kalhotky a podložky. Použití pomůcek by mělo být indikováno (důvodem k použití) v následujících situacích:

 • pacientům očekávajícím vyšetření pacientům
 • očekávajícím chirurgický zákrok
 • pacientům čekajícím na efekt probíhající léčby
 • pacientům, pro které je nevhodné vyšetření nebo aktivní léčba

Absorpční pomůcky nejsou léčbou !