Rozhovor s Prof. MUDr. Romanem Zachovalem , PhD, MBA:

Rozhovor na téma mužská inkontinence moči a stolice

 

1. Spíše se hovoří o inkontinenci žen, trápí však i muže, stydí se ji přiznat a léčbu odkládají, čím myslíte, že je tento přístup mužů ovlivněn ?

Podílí se na tom několik faktorů. Mezi nejdůležitějšími bych zmínil skutečnost, že o ženské inkontinenci se na veřejnosti mluví již dlouho, a proto toto téma již pro velké množství žen není tabu a jsou schopny a ochotny o něm hovořit a svěřit se. Muži mají obecně větší ego než ženy, a proto je pro ně obtížnější hovořit o jakémkoli neúspěchu nebo osobních problémech v životě.

 

2. Jaká věková skupina mužů je nejvíce ohrožena ?

S věkem výskyt inkontinence u mužů stoupá, k největší akceleraci dochází během 6. a 7. dekády života.

 

3. Jaké jsou příčiny vzniku inkontinence moči u mužů ?

Inkontinenci podle příčiny dělíme do dvou základních typů: urgentní inkontinence a stresová inkontinence. Příčinou urgentní inkontinence je hyperaktivita močového měchýře (dnes tuto situaci nazýváme syndrom hyperaktivního močového měchýře). Naproti tomu příčinou stresové inkontinence je porucha funkce svěrače močové trubice. Zatímco u žen se častěji vyskytuje stresová inkontinence, u mužů je častější výskyt urgentní inkontinence. Je to dáno tím, že výskyt urgentní inkontinence (hyperaktivního močového měchýře) stoupá s věkem více než u žen, což je zčásti způsobeno výskytem onemocnění prostaty. Stresová inkontinence u mužů se vyskytuje téměř pouze po operaci prostaty provedených z důvodu výskytu rakoviny prostaty a u některých závažnějších neurologických chorob.

 

4. Inkontinence x poruchy v sexuální oblasti, souvisí spolu ?

Samozřejmě. Tato souvislost se uskutečňuje primárně v oblasti psychiky, kdy únik moči a okolnosti s ním spojené, ke kterým dochází především během pohlavního styku nebo v časových obdobích před a po něm, významně negativně ovlivňují psychiku pacienta. Sekundárně se na tomto základě mohou rozvinout i organická postižení ovlivňující sexuální funkce.

 

5. Bojí se muži vyšetření a jaké jsou vyšetřovací metody ?

Muži se vyšetření úniku moči velmi často bojí, přitom všechna základní vyšetření jsou neivazivní – to znamená, že oproti jiným běžným vyšetřením (například u praktického lékaře) nepůsobí žádný větší fyzický ani psychický diskomfort. Pouze u složitých případů je nutné provádět komplexnější vyšetření, při kterých se zavádí cévka nebo endoskop.

 

6. Jaké jsou metody léčby ?

Metody léčby u mužů a u žen se zásadně neliší. Urgentní inkontinence zpravidla velmi dobře reaguje na léčbu medikamenty: Máme štěstí, že je jich na našem trhu k dispozici celá řada a každý je trochu jiný, a proto lze pro většinu pacientů nalézt ten vhodný, takříkajíc „na míru ušitý“. U těch výjimečných případů, které na tuto léčbu nereagují, lze užit velmi moderní a minimálně zatěžující léčbu botulinumtoxinem.

Stresová inkontinence mírného stupně se léčí většinou posilováním svalů pánevního dna a svěrače močové trubice pomocí speciální fyzioterapie nebo jejich stimulací pomocí magnetoterapie nebo elektrických proudů. Závažnější formy stresové inkontinence je nutné operovat pomocí páskových metod nebo umělého svěrače uretry.

 

7. U žen se doporučuje, při inkontinenci moči, gymnastika pánevního dna, mohou muži také ovlivnit cíleným cvičením únik moči ?

Jak již bylo zmíněno, gymnastika či trénink svalů pánevního dna a svěrače močové trubice mohou  u mužů, stejně jako u žen, významně zlepšit či vyléčit stresovou inkontinenci. Existuje řada příruček a doporučení jak tyto cviky individuálně  provádět, jistě jsou k dostání u všech urologů, kteří se touto problematikou zabývají. Kromě toho existují speciální kurzy fyzioterapie na tuto problematiku u školených odborníků, kteří pacienty naučí cvičit přesně tak jak se má. Většina pacientů totiž není na základě individuální autoedukace schopna provádět předepsané cviky tak, jak je potřeba a jejich účinnost je pak výrazně menší.

 

8.  Existují pro muže diskrétní inkontinentní pomůcky ?

To je dnes naprostou samozřejmostí. Na trhu existuje celé škála absorpčních a inkontinenčních pomůcek a materiálů, která je schopna upokojit všechny pacienty, a to jak stran  dostatečné savosti, tak i intimity. Výběr je možné provést v lékárnách a prodejných zdravotnických prostředků, nebo opět v ordinacích specialistů na inkontinenci z řad urologů. Významnou část ceny těchto prostředků dnes naštěstí hradí zdravotní pojišťovny. Inkontinence je totiž především významných zdravotním problémem, nikoliv jen sociálním jak je občas toto téma bagatelizováno.

 

9. Poradíte mužům, jak určit kdy jde o inkontinenci, kdy navštívit lékaře ?

To skutečně není složité, myslím si, že většina mužů to ví nebo tuší, jen se k tomu z různých důvodů zatím neodhodlala.
Tedy: jakmile se únik moči vyskytne (zejména větší množství a opakovaně), není vhodné váhat a je třeba vyhledat odbornou radu.

Inkontinence moči netrápí pouze ženy

Spíše se hovoří o inkontinenci žen, trápí však i muže, stydí se ji přiznat a léčbu odkládají…Podílí se na tom několik faktorů. Mezi nejdůležitějšími je zapotřebí zmínit skutečnost, že o ženské inkontinenci se na veřejnosti mluví dlouho, a proto toto téma již pro velké množství žen není tabu a jsou schopny a ochotny o něm hovořit a svěřit se. Muži mají obecně větší ego než ženy, a proto je pro ně obtížnější hovořit o jakémkoli neúspěchu nebo osobních problémech v životě. S věkem výskyt inkontinence u mužů stoupá, k největší akceleraci dochází během 6. a 7. dekády života.

 

Inkontinenci podle příčiny dělíme do dvou základních typů: urgentní inkontinence a stresová inkontinence. Příčinou urgentní inkontinence je hyperaktivita močového měchýře (dnes tuto situaci nazýváme syndrom hyperaktivního močového měchýře). Naproti tomu příčinou stresové inkontinence je porucha funkce svěrače močové trubice. Zatímco u žen se častěji vyskytuje stresová inkontinence, u mužů je častější výskyt urgentní inkontinence. Je to dáno tím, že výskyt urgentní inkontinence (hyperaktivního močového měchýře) stoupá s věkem více než u žen, což je zčásti způsobeno výskytem onemocnění prostaty. Stresová inkontinence u mužů se vyskytuje téměř pouze po operaci prostaty provedených z důvodu výskytu rakoviny prostaty a u některých závažnějších neurologických chorob.

 

Muži se vyšetření velmi často bojí, přitom všechna základní vyšetření jsou neivazivní – to znamená, že oproti jiným běžným vyšetřením nepůsobí žádný větší fyzický ani psychický diskomfort. Pouze u složitých případů je nutné provádět komplexnější vyšetření, při kterých se zavádí cévka nebo endoskop. Metody léčby u mužů a u žen se zásadně neliší. Urgentní inkontinence zpravidla velmi dobře reaguje na léčbu medikamenty. Máme štěstí, že je jich na našem trhu k dispozici celá řada a každý je trochu jiný, a proto lze pro většinu pacientů nalézt ten vhodný, takříkajíc „na míru ušitý“. U těch výjimečných případů, které na tuto léčbu nereagují, lze užit velmi moderní a minimálně zatěžující léčbu botulinumtoxinem.

 

Stresová inkontinence mírného stupně se léčí většinou posilováním svalů pánevního dna a svěrače močové trubice pomocí speciální fyzioterapie nebo jejich stimulací pomocí magnetoterapie nebo elektrických proudů. Dnes existují speciální kurzy fyzioterapie na tuto problematiku u školených odborníků, kteří pacienty naučí cvičit přesně tak jak se má. Většina pacientů totiž není na základě individuální autoedukace schopna provádět předepsané cviky tak, jak je potřeba a jejich účinnost je pak výrazně menší. Závažnější formy stresové inkontinence je nutné operovat pomocí páskových metod nebo umělého svěrače uretry.

 

I pro muže existují diskrétní inkontinentní pomůcky. Na trhu je celá škála absorpčních a inkontinenčních pomůcek a materiálů, která je schopna upokojit všechny pacienty, a to jak stran dostatečné savosti, tak i intimity. Významnou část ceny těchto prostředků dnes naštěstí hradí zdravotní pojišťovny. Inkontinence je totiž především významným zdravotním problémem, nikoliv jen sociálním, jak je občas toto téma bagatelizováno.

 

Kdy navštívit lékaře? Je to velmi jednoduché: jakmile se únik moči vyskytne (zejména větší množství a opakovaně), není vhodné váhat a je třeba vyhledat odbornou radu.

MUDr. Lukáš Horčička v pořadu ČT Mistři medicíny

Jak vypadá život lékařek a lékařů, když svléknou bílý plášť? A jak funguje vztah „doktor a pacient“? Nový cyklus České televize představí přední odborníky nejen v jejich pracovním prostředí. MUDr. Lukáš Horčička se dlouhodobě zabývá léčbou inkontinence, která je vysoce citlivým a tabuizovaným tématem.

MUDr. Lukáš Horčička se dlouhodobě zabývá a úspěšně léčí inkontinenci. Jedná se o vysoce citlivé a tabuizované téma, se kterým se pacientky nerady svěřují svým blízkým a tají jej často i před lékaři. MUDr. Horčička označuje tento fenomén za sociální rakovinu, která postiženým doslova krade život ze společnosti rodiny, přátel, ale i širšího sociálního okolí.

Pořad na shlédnutí ZDE

O inkontinenci s MUDr. Horčičkou

Pane doktore, když prudce zakašlu a při tom mi samovolně unikne trochu moči, jedná se o inkontinenci? Stejně tak při prudkém smíchu?
Za inkontinenci považujeme každý samovolný únik i malého množství moči, to je její definice. Tedy ano, při úniku moči zakašláním, smíchem nebo jakoukoli jinou činností můžeme hovořit o inkontinenci.

Proč je v mnoha případech inkontinence spojena s porodem?
Porod představuje velkou zátěž pro ženské pánevní dno. Může dojít k poškození svalů a vazů, a tím k uvolnění závěsného aparátu močové trubice a močového měchýře. Právě to má za následek nedobrovolný únik moči neboli inkontinenci. Při zvýšení nitrobřišního tlaku se jedná o tzv. stresovou (námahovou) inkontinenci.

Co když už má žena lehkou inkontinenci a plánuje další děti? Může se stav zhoršit?
Ano, po dalším těhotenství se inkontinence může zhoršit, právě kvůli zmíněné zátěži. Ženy tomu však mohou předcházet správným cvičením na posílení pánevního dna.

Co je varovným signálem, kdy by měla žena navštívit lékaře?
Asi je to ta situace, kdy ji nedobrovolný únik moči začne obtěžovat, začne být příliš častý nebo příliš intenzivní.

Jak se dá řešit lehká inkontinence, pokud se jí chceme zbavit?
V prvé řadě by se žena měla svěřit svému lékaři a nechat se vyšetřit, a to i ve chvíli, kdy nepovažuje svůj problém za velký V případě stresové inkontinence pak většinou následuje doporučení a ukázka cvičení pánevního dna, u hyperaktivního měchýře bývají předepisovány léky.

Co pokládáte za nejúčinnější?
Velice záleží na správném vyšetření, nejlépe specialistou urogynekologem, které by pro pacientku nemělo být nijak náročné a zatěžující. Inkontinence je onemocnění, při kterém je obzvlášť důležitá důvěra pacientky v ošetřujícího lékaře a jeho léčebné postupy. Ty, včetně přesné diagnózy, jsou určeny vždy až na základě individuálního posouzení.

Jakým způsobem si žena s inkontinencí může zlepšit život? Jaké jsou vhodné hygienické pomůcky?
Velmi vhodným řešením je používání absorpčních pomůcek, které pomáhají zmírňovat obtěžující příznaky a udržet problém v tajnosti. Do provedení operace, nástupu účinku medikamentů či efektu rehabilitace tak pacientkám výrazně zlepšují kvalitu života.

Jak si vybrat ty správné? Menstruační vložky asi nejsou vhodné, že?
Množství krve, které absorbují menstruační vložky, je oproti množství moči při inkontinenci relativně malé. Kromě toho mají správné inkontinenční pomůcky zabránit i nepříjemnému zápachu. Důležité je vybírat kvalitní prostředky od známých firem.

Mluví o problému s inkontinencí ženy ve vaší ordinaci? Jakou s tím máte zkušenost?
Sám provozuji specializovanou urogynekologickou poradnu, takže se s inkontinencí setkávám často. Také v ostatních gynekologických ordinacích, které vedu, máme na tento problém zkušený a proškolený personál, který je schopen s pacientkami citlivě komunikovat a případný problém odhalit. Vzhledem k tomu, že se jedná o choulostivou záležitost, správná komunikace je zde na prvním místě.

Řada žen ví o svém „lehkém“ problému, ale říká si „ještě to není tak hrozné“, mohl byste nám k tomu napsat vyjádření?
To je samozřejmě špatně. Pokud je problém v zárodku, můžeme ho vyřešit jednoduše a mnohdy bez jakéhokoli operačního řešení, kterému se chce většina z nás vyhnout.

Vnímáte problém inkontinence jako tabu pro vaše pacientky?
Pro mé pacientky už to myslím tabu není, snažíme se s nimi o inkontinenci hovořit. K tomu slouží právě naše webové stránky www.infoforum.cz, kde si mohou přečíst mnohé informace včetně těch, které se jinde nedozvěděly.